Děti mají u Bětušky k dispozici trampolínu, prolézačky, pískoviště a to vše na venkovní zatravněné terase, kde mají dostatečný prostor k pohybovým hrátkám. A kde si mohou s rodiči opéci buřtíky, či jiné dobroty.

Naši hosté - Penzion DANA  mg 2887 img 1508 img 0548